Đóng

Liên hệ với chúng tôi

  • Địa chỉ: Số 173 Cô Giang, Phường Cô Giang, Quận 1, Thành Phố Hồ Chí Minh
  • Điện thoại: (+84) (028) 38 243 998
  • FAX            : (+84) (028) 38 243 994
  • Email         : sales@vxm.com.vn
  • Website     : www.vxm.com.vn